Guds rike

”Om Guds Son är inom dig är Hans Kungarike också inom dig.
Därför är Guds Kungarike inom dig; en syndare.
Gå in i dig själv, leta troget och du skall hitta det utan problem.
Utanför dig är döden, och dörren till den är synd.
Gå in i dig själv, bo inom ditt hjärta, för där är Gud”.

Efraim Syriern

Posted in Ortodoxa Kyrkofäder and tagged .