Bön av Efraim Syrien

Ortodox bönMitt livs Herre och Härskare!

Giv mig icke lättjans, håglöshetens, maktlystnadens och tomordighetens ande.
(Bugning)
Men giv mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande.
(Bugning)
Herre och Konung, giv mig att se mina synder och att inte döma min broder.Ty välsignad är du i evigheternas evigheter. Amen.
(Bugning)

Posted in Ortodoxa Böner, Ortodoxa Kyrkofäder and tagged .