Vetenskapernas vetenskap

Vetenskapernas vetenskap och konsternas konst är att besegra onda tankar.

Det bästa sättet att besegra dem är att med andligt skådande se föreställningen i viken den demoniska prövningen döljer sig och att skydda sinnet ifrån den. Precis som när vi skyddar våra kroppsliga ögongenom att se uppmärksamt omkring oss och göra allt vi kan för att hindra något, hur litet det än må vara, från att skada dem.

Från Filokalia

Kristen enhet

Vördnaden för Maria är inte endast ett kulturellt fenomen, utan en kyrklig dogm och en väsentlig del av den ortodoxa andligheten. Skillnaden mellan protestanter å ena sidan och å andra sidan ortodoxa och romerska Katoliker är inte kulturell när det gäller synen på och vördandet av Guds Moder. Det handlar om en allvarlig dogmatisk skillnad som inte kan helas fören vördandet av Guds Moder återinförs i de kyrkor som av olika skäl förlorat det.

Kristna före Kristus

Den grekiska filosofin kommer mycket nära de sanningar som slutligen uppenbaras i kristendomen: den ende Guden, världens skapare, det gudomliga Logos, den heliga Treenigheten, skådandet av Gud, människans gudomliggörelse.

Detta är anledningen att tidiga kristna författare kallade filosoferna kristna före Kristus”. En tidig kyrkofader, Klemens av Alexandria, påstod att filosofi beredde vägen till Kristus för grekerna på samma sätt som GT förberedde judarna för Messias återkomst.

Några av kyrkofäderna kom till kristendomen genom filosofistudier och många värderade filosofin högt, särskilt Justinus Martyren, Klemens av Alexandria, Basileios den store, Gregorios av Nyssa och Gregorios Teologen. I antika kyrkors förhall brukade det tillsammans med martyrerna och helgonen finnas bilder av Sokrates och Aristoteles som sanningen förlöpare och härolder.

Ortodox bok

I boken Trons mysterium  förser Biskop Hilarion Alfeyev oss med personliga kommentarer på gamla texter och samtida källor, han kombinerar en tydlig redogörelse för centrala Ortodoxa läror om Gud, Treenigheten, skapelsen, kyrkan, bön och sakramenten med en förklaring av deras betydelse för idag.

Kalitos Ware
”För författaren finns det ingen skillnad mellan teologi och andlighet, mellan dogmer och personliga erfarenheter, mellan tro och bön, tillsammans utgör de en enda, odelad helhet”

Klart rekommenderat köp för den som vill lära om den ortodoxa kyrkans troslära och andlighet  … du finner den hos bla Artos.