Påven om påstådd marxism

Marx påven Är Påven Marxist

Enskilda kristna grupper i USA har anklagat Franciskus för att vara ”marxist”, eftersom han i Evangelii gaudium i skarp form kritiserar nutidens kapitalistiska system. I skrivelsen heter det bland annat att detta system dödar människan och ”är ansvarigt för den krassa ojämlikheten i fördelningen av jordens rikedom”.
“Den kapitalistiska teorin lovar, att när ett glas blir så fullt att det rinner över, så får de fattiga gagn av det. ”Men vad som i stället händer är, att när glaset blir fullt så förstorar det sig på ett förunderligt sätt och för de fattiga blir det inget”.

 

Påven Franciskus

hämtat från Signum 2013-12-21

http://signum.se/paven-franciskus-om-kvinnliga-kardinaler-och-pastadd-marxism/

Vetenskapernas vetenskap

Vetenskapernas vetenskap och konsternas konst är att besegra onda tankar.

Det bästa sättet att besegra dem är att med andligt skådande se föreställningen i viken den demoniska prövningen döljer sig och att skydda sinnet ifrån den. Precis som när vi skyddar våra kroppsliga ögongenom att se uppmärksamt omkring oss och göra allt vi kan för att hindra något, hur litet det än må vara, från att skada dem.

Från Filokalia

Kristen enhet

Vördnaden för Maria är inte endast ett kulturellt fenomen, utan en kyrklig dogm och en väsentlig del av den ortodoxa andligheten. Skillnaden mellan protestanter å ena sidan och å andra sidan ortodoxa och romerska Katoliker är inte kulturell när det gäller synen på och vördandet av Guds Moder. Det handlar om en allvarlig dogmatisk skillnad som inte kan helas fören vördandet av Guds Moder återinförs i de kyrkor som av olika skäl förlorat det.

Kristna före Kristus

Den grekiska filosofin kommer mycket nära de sanningar som slutligen uppenbaras i kristendomen: den ende Guden, världens skapare, det gudomliga Logos, den heliga Treenigheten, skådandet av Gud, människans gudomliggörelse.

Detta är anledningen att tidiga kristna författare kallade filosoferna ”kristna före Kristus”. En tidig kyrkofader, Klemens av Alexandria, påstod att filosofi beredde vägen till Kristus för grekerna på samma sätt som GT förberedde judarna för Messias återkomst.

Några av kyrkofäderna kom till kristendomen genom filosofistudier och många värderade filosofin högt, särskilt Justinus Martyren, Klemens av Alexandria, Basileios den store, Gregorios av Nyssa och Gregorios Teologen. I antika kyrkors förhall brukade det tillsammans med martyrerna och helgonen finnas bilder av Sokrates och Aristoteles som sanningen förlöpare och härolder.

Som sagt…

En gammal man fick frågan, ”Vad är den raka och smala vägen?” Han svarade: ”Den raka vägen är det, att göra våld på sina tankar och att skära av en egen vilja. Det är vad detta betyder: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” (Mark 10:28)

Ostrov

Någonstans i norra Ryssland i ett litet ortodox kloster lever en mycket ovanlig man. Hans kollegor munkara är förvirrade av hans bisarra beteende. De som besöker ön tror att han har makt att bota, besvärja demoner och förutsäga framtiden. Dock anser han sig ovärdig på grund av en synd han har begått i sin ungdom. Filmen är en liknelse som kombinerar realiteter ryska vardagen med klosterlivet ritualer och rutiner. En film som får oss att tänka på de gamla kyrkofäderna.

Här är mina två favorit scener.

Vad är ondska?…

En Universitetslärare utmanade sin klass med frågan: “Skapade Gud allting?”  En av studenterna svarade, “Ja”. Läraren fortsatte: “om Gud skapade allting, då skapade han även det onda, och eftersom våra handlingar avgör vem vi är så innebär det att Gud är ond”.

Klassen satt tyst… Efter en stund så räckte en av studenterna upp sin hand och frågade, “magistern, finns mörkret?”  Läraren svarade “Ja”.  Studenten svarade: “Nej magistern, mörkret finns inte, mörkret är bara avsaknad av ljus. Ljuset kan vi studera, men vi kan inte studera mörkret. Vi kan använda Newton´s Prisma och bryta vitt ljus till olika färger och studera de olika färgernas våglängder, men vi kan inte mäta mörkret. En enda liten ljusstråle kan bryta in i ett  mörkt samanhang och lysa upp det. Hur kan man veta hur mörk en plats är? Jo, man mäter hur mycket ljus som finns där. Mörker är en beskrivning på vad som händer när det inte finns något ljus närvarande.”

Sedan fortsatte den unge studenten och frågade: “Magistern, finns ondskan?”  Nu lite osäker svarade Uniersitetsläraren: “Ja självklart.”  Studenten svarade: “Nej, ondskan finns inte, det är bara avsaknadet av Gud. Det är som med mörkret, ett ord som beskriver avsaknad av ljus. Gud skapade inte ondskan, det är en beskrivning av vad som händer när människan inte har Guds kärlek närvarande i sitt hjärta. Ondskan är som kylan som infinner sig när det inte finns någon värme eller mörkret som kommer när det inte finns något ljus.”  Universitetsläraren satte sig ner…

Den unge studentens namn var Albert Einstein.

Tänk vad viktigt det är att vi förstår vad det är Gud har för våra liv när vi söker hans närvaro och vad som infinner sig när vi inte låter hans närvaro och kraft fylla våra liv.

Genom kärleken så har vi allt det Gud har tänk och skapat för oss.  Enkelt, eller hur?

Gud välsigne dig!

Vår främste fiende

Eftersom vi var övertygade om att det var det egna jaget, vårt ego i dess olika skepnader, som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga yttringar…

Känslor av harm och förbittring är vår främsta fiende. De bryter ned fler människor än någonting annat och leder till alla former av själslig sjukdom.

hmmm

HUR? …

Det Ortodoxa sättet!!!

 …”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva.  Må jag alltid handla enlig din vilja!”