Samtal med Gud

Bön

”Den som kan be korrekt sätt, även om han är den fattigaste av alla människor, är i huvudsak den rikaste. Och den som inte har rätt bön, är den fattigaste av alla, även om han sitter på en kunglig tron.”
St Johannes Chrysostomos

Bön är förhöjning av sinnet och hjärtat till Gud i beröm, i tacksägelse och i ansökan om det andliga och materiella vi behöver. Vår Herre Jesus Kristus befallde oss att gå in i vårt inre rum och det be bön till Gud Fader i det fördolda. Detta inre rum betyder hjärtat, kärnan i vår varelse.

Aposteln Paulus säger att vi alltid måste be bön i vår ande. Han befaller bön för alla kristna utan undantag och ber oss att be böner oupphörligt.

Ortodoxa kristna engagerar sig i sin personliga bön. Den egna böneliv är balanserad med deltagande i de liturgiska tjänster i kyrkan där hela samhället samlas för bön och tillbedjan.

Bön av Efraim Syrien

Ortodox bönMitt livs Herre och Härskare!

Giv mig icke lättjans, håglöshetens, maktlystnadens och tomordighetens ande.
(Bugning)
Men giv mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande.
(Bugning)
Herre och Konung, giv mig att se mina synder och att inte döma min broder.Ty välsignad är du i evigheternas evigheter. Amen.
(Bugning)