Samtal med Gud

Bön

”Den som kan be korrekt sätt, även om han är den fattigaste av alla människor, är i huvudsak den rikaste. Och den som inte har rätt bön, är den fattigaste av alla, även om han sitter på en kunglig tron.”
St Johannes Chrysostomos

Bön är förhöjning av sinnet och hjärtat till Gud i beröm, i tacksägelse och i ansökan om det andliga och materiella vi behöver. Vår Herre Jesus Kristus befallde oss att gå in i vårt inre rum och det be bön till Gud Fader i det fördolda. Detta inre rum betyder hjärtat, kärnan i vår varelse.

Aposteln Paulus säger att vi alltid måste be bön i vår ande. Han befaller bön för alla kristna utan undantag och ber oss att be böner oupphörligt.

Ortodoxa kristna engagerar sig i sin personliga bön. Den egna böneliv är balanserad med deltagande i de liturgiska tjänster i kyrkan där hela samhället samlas för bön och tillbedjan.

Posted in Bön, Kyrkofäder, Ortodoxa Böner, Tro and tagged , , .