Mystik

Undervisningen och användningen av mystik i Ortodox kristendom

Kristen mystik har sedan länge anammat den östra kyrkan, som visar att ett korrekt genomförande kommer att ge en djupare relation med en Skapare.

Ortodox kristendom uppvisar många illustrationer av mysticism i sin liturgi, transubstantiation av eukaristin är det exempel som oftast nämns. Dessutom är mycket av den ceremoni som följer ortodoxa liturgiska tjänster även spetsad med inslag av mystik. Däremot skiljer ortodoxa kristna mystikens tydligt från andra mystiska teologi i att allt fokuserar på Kristi väsen. Den ledande motivationen bakom Östra kristendomens undervisningen och användningen av mysticism i slutändan att uppnå enighet med Gud.

Oskapade energier

En primär del i utövandet av kristen mystik är förståelsen av oskapade energier. Detta fenomen, som även kallas oskapade ljus, är ett ämne eller energi som ännu inte blivit synlig och i huvudsak har inte skapats. Många exempel på detta begrepp finns i den hebreiska bibeln, av vilka den första är i Första Mosebok. I början Gud talade ljus till. Detta är den grund på vilken teologi och tradition oskapade ljus bildades. Den säger att innan syndafallet oskapade ljus kunde ses. Ytterligare bibliska exempel visa att detta faktiskt är en dokumenterad händelse som helt enkelt saknar ett riktigt namn i västra teologi.

 • Det lyser om Moses ansikte efter att han återvände från berget Sinai
 • Jesu möte med Elia och Mose på berget
 • Paulus bländande upplevelse på vägen till Damaskus
 • Det ligger i att lära sig att läsa skrifterna att många västerlänningar förbise dessa delar av mystik trots att de är djupt förankrade inom biblisk berättelse. Betydelsen av denna teologi till modern kristen mystik ligger i tron att om en pressar sig genom sin syndiga natur genom bön, samtidigt framåt mot Gud, är det möjligt att fånga glimtar av det oskapade ljuset.

  Frälsning vs Rekreation

  En annan viktigaste inslaget i kristen mystik är att gudomlig görandet. Kyrkofadern Cyril av Alexandria hävdar att Jesus kom till jorden för att återskapa gudomliga liv, i huvudsak att återvända mänskligheten till sina tidigare tillstånd i trädgården. De två viktigaste sakramenten som främjar en strävan efter förhärligandet och rekreation är dopet och ta del i eukaristin.
  Denna idé av rekreation är i motsats till den västerländska teologin av inlösen. Inlösen påminner ständigt föremål att han är en syndare, ovärdigt förhållande till Gud, medan begreppet rekreation återvänder vi till ett fulländat tillstånd av ständig gemenskap med Gud. Därför Cyril förespråkar att vi bör återgå till Adams staten och Augustinus hävdar att som en följd av Kristi inlösen av mänsklighet bör vi överträffa Adams ursprungliga tillstånd. Cyril lär att vi alla kan bli Kristus – en förståelse som är främmande i västerländska tänkandet. Ortodox kristendom anser i huvudsak att Gud blev människa för att människan skulle kunna bli Gud.

  Posted in Mystik and tagged .