Påven om påstådd marxism

Marx påven Är Påven Marxist

Enskilda kristna grupper i USA har anklagat Franciskus för att vara ”marxist”, eftersom han i Evangelii gaudium i skarp form kritiserar nutidens kapitalistiska system. I skrivelsen heter det bland annat att detta system dödar människan och ”är ansvarigt för den krassa ojämlikheten i fördelningen av jordens rikedom”.
“Den kapitalistiska teorin lovar, att när ett glas blir så fullt att det rinner över, så får de fattiga gagn av det. ”Men vad som i stället händer är, att när glaset blir fullt så förstorar det sig på ett förunderligt sätt och för de fattiga blir det inget”.

 

Påven Franciskus

hämtat från Signum 2013-12-21

http://signum.se/paven-franciskus-om-kvinnliga-kardinaler-och-pastadd-marxism/

Posted in Okategoriserade.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *