Boktips!!!

Bra Ortodox bok.

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. I mars 2010 kom äntligen Sebastian Brocks fantastiska bok Det upplysta ögat ut på svenska.

Saxat ur boken.
”Jag har mediterat över allting och inte sett något nyttigare än att frukta Herren. Salig är den som älskar den (gudsfruktan)”…
…”Den är mycket mer åtråvärd än guld och sötare än honungskakan. Gudsfruktan, salig är den som älskar den”.

Utgivningen av Det upplysta ögat är ett resultat av ett samarbete mellan de otodoxa kyrkornas bokförlag Anastasis och Studieförbundet Bilda. Förhoppningen är att boken ska komma till glädje i studier i ortodoxa församlingar, men också i vidare kretsar.

Bön av Efraim Syrien

Ortodox bönMitt livs Herre och Härskare!

Giv mig icke lättjans, håglöshetens, maktlystnadens och tomordighetens ande.
(Bugning)
Men giv mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande.
(Bugning)
Herre och Konung, giv mig att se mina synder och att inte döma min broder.Ty välsignad är du i evigheternas evigheter. Amen.
(Bugning)

Guds rike

”Om Guds Son är inom dig är Hans Kungarike också inom dig.
Därför är Guds Kungarike inom dig; en syndare.
Gå in i dig själv, leta troget och du skall hitta det utan problem.
Utanför dig är döden, och dörren till den är synd.
Gå in i dig själv, bo inom ditt hjärta, för där är Gud”.

Efraim Syriern

Vad är ondska?…

En Universitetslärare utmanade sin klass med frågan: “Skapade Gud allting?”  En av studenterna svarade, “Ja”. Läraren fortsatte: “om Gud skapade allting, då skapade han även det onda, och eftersom våra handlingar avgör vem vi är så innebär det att Gud är ond”.

Klassen satt tyst… Efter en stund så räckte en av studenterna upp sin hand och frågade, “magistern, finns mörkret?”  Läraren svarade “Ja”.  Studenten svarade: “Nej magistern, mörkret finns inte, mörkret är bara avsaknad av ljus. Ljuset kan vi studera, men vi kan inte studera mörkret. Vi kan använda Newton´s Prisma och bryta vitt ljus till olika färger och studera de olika färgernas våglängder, men vi kan inte mäta mörkret. En enda liten ljusstråle kan bryta in i ett  mörkt samanhang och lysa upp det. Hur kan man veta hur mörk en plats är? Jo, man mäter hur mycket ljus som finns där. Mörker är en beskrivning på vad som händer när det inte finns något ljus närvarande.”

Sedan fortsatte den unge studenten och frågade: “Magistern, finns ondskan?”  Nu lite osäker svarade Uniersitetsläraren: “Ja självklart.”  Studenten svarade: “Nej, ondskan finns inte, det är bara avsaknadet av Gud. Det är som med mörkret, ett ord som beskriver avsaknad av ljus. Gud skapade inte ondskan, det är en beskrivning av vad som händer när människan inte har Guds kärlek närvarande i sitt hjärta. Ondskan är som kylan som infinner sig när det inte finns någon värme eller mörkret som kommer när det inte finns något ljus.”  Universitetsläraren satte sig ner…

Den unge studentens namn var Albert Einstein.

Tänk vad viktigt det är att vi förstår vad det är Gud har för våra liv när vi söker hans närvaro och vad som infinner sig när vi inte låter hans närvaro och kraft fylla våra liv.

Genom kärleken så har vi allt det Gud har tänk och skapat för oss.  Enkelt, eller hur?

Gud välsigne dig!

Vår främste fiende

Eftersom vi var övertygade om att det var det egna jaget, vårt ego i dess olika skepnader, som hade fått oss på fall, funderade vi över dess vanliga yttringar…

Känslor av harm och förbittring är vår främsta fiende. De bryter ned fler människor än någonting annat och leder till alla former av själslig sjukdom.

hmmm

HUR? …

Det Ortodoxa sättet!!!

 …”Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att leva.  Må jag alltid handla enlig din vilja!”