Betydelsen av uppmärksamhet i bön

Våra sinnen är som vilda djur. Vi måste lära sig att kontrollera sin benägenhet att vandra. I bönen absoluta uppmärksamhet på bön och Gud är viktigt. Du kan märka hur även under din normala verksamhet under dagen som du lätt distraherad. Du hittar förmodligen detta ännu tydligare när du försöker att be. Utnyttja sinne för effektiv bön kräver hårt arbete.

Mer text kommer inom kort …