Ortodox bok

I boken Trons mysterium  förser Biskop Hilarion Alfeyev oss med personliga kommentarer på gamla texter och samtida källor, han kombinerar en tydlig redogörelse för centrala Ortodoxa läror om Gud, Treenigheten, skapelsen, kyrkan, bön och sakramenten med en förklaring av deras betydelse för idag.

Kalitos Ware
”För författaren finns det ingen skillnad mellan teologi och andlighet, mellan dogmer och personliga erfarenheter, mellan tro och bön, tillsammans utgör de en enda, odelad helhet”

Klart rekommenderat köp för den som vill lära om den ortodoxa kyrkans troslära och andlighet  … du finner den hos bla Artos.

Boktips!!!

Bra Ortodox bok.

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. I mars 2010 kom äntligen Sebastian Brocks fantastiska bok Det upplysta ögat ut på svenska.

Saxat ur boken.
”Jag har mediterat över allting och inte sett något nyttigare än att frukta Herren. Salig är den som älskar den (gudsfruktan)”…
…”Den är mycket mer åtråvärd än guld och sötare än honungskakan. Gudsfruktan, salig är den som älskar den”.

Utgivningen av Det upplysta ögat är ett resultat av ett samarbete mellan de otodoxa kyrkornas bokförlag Anastasis och Studieförbundet Bilda. Förhoppningen är att boken ska komma till glädje i studier i ortodoxa församlingar, men också i vidare kretsar.