Boktips!!!

Bra Ortodox bok.

Den helige Efraim syriern är den Syrisk-ortodoxa kyrkans stora kyrkofader. Han är också en representant för en tidig icke västerländsk kristendom, gudabenådad poet och djupsinnig teolog. I mars 2010 kom äntligen Sebastian Brocks fantastiska bok Det upplysta ögat ut på svenska.

Saxat ur boken.
”Jag har mediterat över allting och inte sett något nyttigare än att frukta Herren. Salig är den som älskar den (gudsfruktan)”…
…”Den är mycket mer åtråvärd än guld och sötare än honungskakan. Gudsfruktan, salig är den som älskar den”.

Utgivningen av Det upplysta ögat är ett resultat av ett samarbete mellan de otodoxa kyrkornas bokförlag Anastasis och Studieförbundet Bilda. Förhoppningen är att boken ska komma till glädje i studier i ortodoxa församlingar, men också i vidare kretsar.

Bön av Efraim Syrien

Ortodox bönMitt livs Herre och Härskare!

Giv mig icke lättjans, håglöshetens, maktlystnadens och tomordighetens ande.
(Bugning)
Men giv mig, Din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tålamodets och kärlekens ande.
(Bugning)
Herre och Konung, giv mig att se mina synder och att inte döma min broder.Ty välsignad är du i evigheternas evigheter. Amen.
(Bugning)

Guds rike

”Om Guds Son är inom dig är Hans Kungarike också inom dig.
Därför är Guds Kungarike inom dig; en syndare.
Gå in i dig själv, leta troget och du skall hitta det utan problem.
Utanför dig är döden, och dörren till den är synd.
Gå in i dig själv, bo inom ditt hjärta, för där är Gud”.

Efraim Syriern